Czym zajmuje się statystyka medyczna?

Wiktor

Statystykę stosuje się wszędzie tam, gdzie trzeba przeprowadzić analizę danych, które pozyskuje się ze zjawisk masowych. dotyczy to również bezpośrednio medycyny, w której postawienie prawidłowej diagnozy, uzyskanie wiedzy o stanie zdrowia lub dobór terapii często wymaga pracy z danymi i przeprowadzenia analizy statystycznej. Statystyka medyczna służy zatem do zarządzania zdrowiem ludzkim i może być nazywana biostatyką.

Jakie korzyści daje statystyka medyczna?

Do najważniejszych korzyści, które płyną z zastosowania statystyki medycznej należą:

Statystykę stosuje się wszędzie tam, gdzie trzeba przeprowadzić analizę danych, które pozyskuje się ze zjawisk masowych

  • wskazanie słabych i mocnych stron podjętych działań
  • ułatwienie prowadzenia wszelkich prac administracyjnych dotyczących jednostek medycznych
  • skrócenie czasu, który potrzebny jest na uporządkowanie danych
  • właściwe gospodarowanie posiadanymi zasobami
  • eliminuje czas potrzebny na ręczną obróbkę danych.

Wykorzystanie statystyki medycznej pozwala także przeprowadzać dogłębne analizy wyników z badań klinicznych w krótkim czasie, a w związku z tym wcześniej wprowadzić zmiany oraz zaprzestać działań na niekorzyść pacjenta.

Zastosowanie statystyki medycznej

Statystyka medyczna pozwala dobrać próbę badawczą albo kontrolną, charakteryzującą się właściwą liczebnością. Dzięki niej można porównać ze sobą dane pojedyncze i złożone. Można także określić skuteczność nowego leku i terapii, a także oddzielić elementy przypadkowe od rzeczywistych przyczyn, a także wykazać wszelkie zależności. Statystyka ta pozwala wskazać wstępne ryzyko zachorowania na daną chorobę grupy badanych albo pojedynczego pacjenta.

Statystyka medyczna pozwala dobrać próbę badawczą albo kontrolną, charakteryzującą się właściwą liczebnością

Dzięki statystyce medycznej można kontrolować każdy krok realizowanych projektów oraz ocenić jej skuteczność. Statystyka pokazuje również możliwości nowych rozwiązań, które poprawią jakość funkcjonowania służb medycznych.

Jakie dane są najczęściej przetwarzane w statystyce medycznej?

Danymi, które najczęściej wykorzystuje się do przetwarzania w statystyce medycznej, są dane z eksperymentów na zwierzętach, dane pacjentów szpitali, którzy byli poddawani różnym terapiom, próbki materiałów biologicznych, ilościowe dane ankietowe oraz stan zdrowia populacji Polski. Są to oczywiście dane reprezentatywne.

Statystyka medyczna musi być wykonywana na najwyższym poziomie i nie można jej powierzyć pierwszej lepszej osobie, tylko fachowcom. Jest to bardzo ważne, ponieważ informacje z niej wynikające są podstawą do wnioskowania i podejmowania decyzji w kontekście ludzkiego życia i zdrowia i nie ma tu miejsca na pomyłkę żadną.