Analiza rynku farmaceutycznego

Wiktor

Rynek farmaceutyczny jest zdecydowanie jedną z najbardziej strategicznych branż w Polsce oraz jest uznawany za niezwykle innowacyjny. Rynek farmaceutyczny był i zawsze będzie popularny. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jest wielkość i wartość rynku farmaceutycznego w Polsce oraz jakie firmy są liderami w tej branży.

Jak duży jest rynek farmaceutyczny w Polsce?

Przez ostatnie cztery lata liczba działających na terenie kraju aptek spadła o ponad 10%. Zostało to potwierdzone i zbadane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Ciekawym faktem jest, że aż 80% zamkniętych aptek to były apteki indywidualne. Podsumowując – pod koniec 2021 roku liczba działających aptek wynosiła 11947. Dlaczego zamknięto aż tyle placówek? Jest to spowodowane nowelizacją ustawy o prawie farmaceutycznej. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami – nowa apteka może być prowadzona wyłącznie przez farmaceutę w ramach wybranych spółek osobowych.

Rynek farmaceutyczny jest zdecydowanie jedną z najbardziej strategicznych branż w Polsce oraz jest uznawany za niezwykle innowacyjny

Jaka jest wartość rynku farmaceutycznego w Polsce?

Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce bez przerwy rośnie. Warto wspomnieć, że jest to największy rynek w Europie Centralnej oraz szósty, co do wielkości w UE. Oto pare faktów związanych z rynkiem farmaceutycznym w Polsce:

  1. Największą popularnością w Polsce cieszy się produkcja leków generycznych i bionastępczych.
  2. Produkt krajowy brutto wytwarzany przez rynek farmaceutyczny to 32 mld zł (stanowi to 1,33% całego PKB).
  3. W 2021 roku wartość dystrybucji farmaceutycznych leków oraz parafarmaceutyków wynosiła 56 mld zł – był to wzrost o 8% w skali roku.
  4. W ubiegłym roku import produktów farmaceutycznych wyniósł 335 mln dolarów. Było to o 17% więcej niż w 2020. Eksport w tym okresie wyniósł ponad 317 mln dolarów.

Przez ostatnie cztery lata liczba działających na terenie kraju aptek spadła o ponad 10%

Jacy są liderzy rynku farmaceutycznego w Polsce?

Na polski rynek farmaceutyczny wpływa bardzo mała ilość koncernów międzynarodowych. Cechy charakterystyczne polskiego rynku farmaceutycznego:

  1. Ma duży stopień koncentracji – 10 największych podmiotów skupia prawie 90% obrotów całego rynku dystrybucji farmaceutycznej.
  2. Firmy jak Neuca, Pelion i Farmacol — odpowiadają one za 70% wartości sprzedaży farmaceutyków do aptek.
  3. Od 2020 roku liderem na rynku jest Neuca, która powstała w 1990 roku. Na początku firma działała pod nazwą TORFARM. W okresie od stycznia do marca 2022 udziały Grupy Neuca szacowane są na poziomie przekraczającym 31%.

Dzięki temu tekstowi wiesz, jaka jest wielkość i wartość rynku farmaceutycznego w Polsce oraz znasz jego głównych liderów.