Analiza rynku medycznego – dlaczego warto?

Wiktor

Analiza rynku medycznego obejmuje badania i ocenę wskazanych danych, które mają na celu określenie stabilności finansowej i perspektywy rozwoju sektora medycznego. Można to uczynić poprzez szczegółową analizę źródeł przychodów oraz konkurencji. Rynek medyczny w Polsce jest jednym z najbardziej rozwiniętych i innowacyjnych. Ze względu na wyraźną konkurencję warto zainwestować w analizę rynku, który dam nam odpowiedzi na wiele tematów takich jak przetargi publiczne, czy potrzeby konsumentów.

Analiza rynku medycznego – co to jest?

Aby firma działała i sprawnie funkcjonowała w sektorze branży medyczne i farmaceutycznej musi odnosić zysk (więcej). To z kolei wiążę się z tym, że klienci za usługi i produkty muszą zapłacić tyle, aby biznes był opłacalny. Zaczyna tutaj działać prawo konkurencji, gdzie jeden przedsiębiorca obniża koszty, a kolejny nie mając dojścia do tanich producentów, jest zmuszony podnosić ceny. Dlatego, aby nie dać się wchłonąć przez rynek warto zdecydować się na szczegółową analizę, która pozwoli nam być równą konkurencją z innymi. Taka analiza rynku medycznego pozwoli inwestorowi, jak i przedsiębiorcy określić potencjalne zyski w oparciu o cechy ekonomiczne branży i poziomu konkurencji.

W analizie rynku medycznego wyróżnia się dwa rodzaje badań. Pierwsze to ilościowe, a drugie to jakościowe. Badania ilościowe wykorzystują dane statystyczne do obliczenia wskaźnika lub wartości procentowych, które określają kondycję finansową sektora medycznego. Natomiast badania jakościowe opierają się na osobistej interpretacji danych, wiadomościach, statystykach i wiedzy branżowej danej osoby.

Analiza rynku medycznego obejmuje badania i ocenę wskazanych danych, które mają na celu określenie stabilności finansowej i perspektywy rozwoju sektora medycznego

Taka analiza rynku medycznego jest zwykle wykorzystywana do postawienia hipotezy na temat przyszłego wzrostu lub perspektywy zysku. Odpowiednie dane potrzebne do badań ilościowych i jakościowych można znaleźć w opublikowanych raportach branżowych analityków finansowych i firm z branży. Takie informację są ogólnodostępne. Można je znaleźć w internecie i skorzystać z umieszczonych w nich informacji.

Po uzyskaniu danych analiza rynku medycznego wymaga oceny branży na podstawie wielkości rynku, popytu, konkurencji, siły przetargowej dostawców i bariery wejścia. Wielkość rynku określa się na podstawie wyników sprzedaży czołowych firm lub organizacji w danym segmencie rynku. Mniejsze rynki oznaczają mniejszy popyt i mniejsze zyski dla firm. Dla przykładu analiza rynku medycznego może sugerować, że sektor medyczny jest duży i będzie się rozwijał ze względu na rosnącą średnią długość życia oraz postęp w medycynie i technologii.

Konkurencja w analizie rynku medycznego jest uzależniona od branży, w której działa firma. Na przykład rynek sprzętu ochrony zdrowia może być kontrolowany przez kilak firm. Szpitale mogą jednak konkurować o pacjentów i kontrakty z firmami ubezpieczeniowymi, które oferują plany opieki zdrowotnej. A placówki farmaceutyczne konkurują między sobą, a konkurencja wcale nie jest mała, bowiem w Polsce funkcjonuje ok. 12 tysięcy aptek.

Bariery wejścia określają, jak trudno jest nowej firmie wejść do branży medycznej. Analiza rynku medycznego może ujawnić, że koszy początkowe dla świadczeniodawców są wysokie, co przekłada się na liczbę nowych firm, które mogą wejść na rynek. Ponadto przepisy rządowe mają na celu zapewnianie wysokiej jakości produktów i opieki mogą ograniczać konkurencję i podnosić ceny ze względu na wymogi zgodności i licencji. Rząd może wprowadzać również inne regulacje, którą mogą utrudnić wejście na rynek. W 2017 roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ustawę, która pozwala tylko farmaceutom na bycie właścicielem placówki, w której mieści się apteka.