Czym jest statystyka medyczna?

Wiktor

Statystyka medyczna dotyczy testów statystycznych oraz technik obliczeniowych, jakie wykonywane są w różnego rodzaju dziedzinach, a także wykorzystywane w medycynie (więcej pod tym linkiem: https://przetargimedyczne.com/raporty-opisowe/). Statystyki te są podejściem do testowania hipotez oraz modeli statystycznych, a także procedur analitycznych dotyczących technik medycznych i naukowych.

Obszary, w jakich stosowana jest statystyka medyczna

Statystyka medyczna inaczej nazywana jest biostatyką i ma ona swoje wady i zalety

Statystyka stosowana jest w wielu dziedzinach m.in. w medycynie i używa się jej w następujących obszarach:

  • testy statystyczne – mają na celu wskazać częstotliwość występowania danego zjawiska oraz przedstawić jakie efekty można osiągnąć, wprowadzając konkretne rozwiązania,
  • badania medyczne – polegają na przeprowadzaniu badań klinicznych, promujących leki i sposoby leczenia, a także sporządzaniu analiz niezbędnych w medycynie. Rozbudowanie badań zależne jest od ich charakteru,
  • element prac naukowych – statystyka w tym obszarze polega na przeanalizowaniu wyników, które zostały uzyskane w czasie doświadczeń. Celem analizy jest dokładne sprawdzenie podejmowanych działań oraz weryfikacja założonych hipotez.

Problemy statystyczne w badaniach medycznych


Dzięki zastosowaniu badań medycznych można określić czas życia pacjenta oraz przebadać czynniki, jakie wpływają na jego stan zdrowie. Do głównych problemów statystycznych zaliczyć można:

  1. Problemy kwalifikacyjne, które polegają na dokładnym przebadaniu danego zjawiska i dokładnego zakwalifikowania go do danej grupy. W czasie tego problemu stosowana jest regresja logistyczna lub drzewa decyzyjne.
  2. Problemy związane z przewidywaniem poziomy danego parametru. Często w statystykach medycznych chce się sprawdzić stężenie glukozy we krwi lub czas trwania życia danego pacjenta. W celu przewidzenia tych danych stosowane są metody regresyjne lub statystyczne, które dokładnie pozwolą przewidzieć natężenie konkretnego parametru.
  3. Problemy z weryfikacją. W takich sytuacjach stosuje się metody weryfikacyjne, które mają na celu znalezienie rozwiązań problemów badawczych lub ich rozstrzygnięcie. Do rozwiązywana tego typu problemów stosuje się techniki analizy wariacji lub ich odpowiedników.

Statystyka medyczna inaczej nazywana jest biostatyką i ma ona swoje wady i zalety. Ważne jest, aby stosować statystykę medyczną w odpowiedni sposób dostosowany do kontekstu konkretnych badań. Najważniejsze, aby konkretna metoda statystyczna była dobrana do celów badawczych i przedstawiała badaczowi wybrane przez niego formy wyników, a także maksymalnie określiła stopień dopasowania i kwalifikacji informacji.