Raport o badaniu rynku medycznego

Wiktor

Rynek medyczny w Polsce z roku na rok się powiększa. W 2018 roku wartość całego rynku oceniana jest na ponad 122 mld zł, a do 2022 roku ma wzrosnąć do blisko 153 mld zł. Sektor medtech (medycyna i technologia) odgrywa istotną rolę w tym rozwoju – według szacunków PwC Polska, obecnie jego wartość to ok. 9 mld zł, a do 2025 roku ma wzrosnąć prawie dwukrotnie. Badania rynku medycznego (więcej: przetargimedyczne.com/raporty) przeprowadzone przez firmę PwC wykazały, że sektor medtech jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku medycznego w Polsce. Zatrudnienie w branży medtech wzrosło o 14% w 2017 roku wobec 2016 roku, a przychody ze sprzedaży urządzeń i narzędzi medycznych wzrosły o 10% – co stanowi trzykrotnie większy wzrost niż ten obserwowany dla całego polskiego rynku medycznego.

Sektor medtech charakteryzuje się dużym potencjałem innowacyjności – na koniec 2017 roku było registrowanych ponad 12 tys. patentów (w tym prawie 4 tys. Europejskich Patentów Jakosci). Ponadto, coraz większa liczba polskich firm decyduje się na inwestowanie w badania i rozwój nowych technologii medicznych – PFRON (Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przeznaczył na ten cel blisko 400 mln złotych w 2016 roku.

Od 2014 roku notujemy także systematyczny wzrost liczby urodzeń dziennych – szacuje się, że obecnie jest to ok. 11 tysięcy dzieci. W 2017 roku urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci, co oznacza wzrost o 3% wobec 2016 roku i stanowi najwyższy poziom urodzeń od 1989 roku. Warto podkreślić, że rodzi się coraz więcej zdrowych dzieci – według GUS-u (Głównego Urzędu Statystycznego), urodzeniu żyje obecnie blisko 97% noworodków. Jest to istotne dla branży medtech, ponieważ oznacza to większe zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z opieką nad dziećmi oraz diagnostyką i leczeniem chorób noworodkowych i dziecięcych.

Rynek medyczny w Polsce z roku na rok się powiększa

Wyniki badania rynku medycznego – co najważniejsze?

Każdej nowej firmy, która w Medibelu chce sprzedawać swoje produkty potrzebny jest certyfikat. Bez niego żaden punkt medyczny ich nie bierze pod uwagę. W czym tkwi problem? Głównie w tym, że większość badań klinicznych przeprowadza się na zlecenie farmaceutycznych koncernów, a te drugie mniej interesują się rynkiem medycznym w Polsce. Dlatego coraz więcej firm jest zmuszanych do prowadzenia badań clenbuterol efectos en mujeres na innych rynkach – najczęściej w Europie Zachodniej lub USA. Kolejnym problemem jest to, że audyty farmaceutyczne są przeprowadzane przez instytucje niedostosowane do polskich realiów i często uniemożliwiają one wejście na rynek małym i średnim firmom. Zdaniem ekspertów, rozwiązanie tego problemu wymaga stworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za badania i ocenę produktów farmaceutycznych oraz leków dostarczanych na polski rynek.

Jakie trendy panują na rynku medycznym?

Jednym z głównych trendów na rynku medycznym jest rosnąca potrzeba zwiększenia efektywności operacyjnej oraz poprawy wydajności służb medycznych. W tym celu coraz większa liczba firm oferuje nowoczesne rozwiązania informatyczne, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania placówek medycznych. Kolejnym istotnym trendem jest starzenie się społeczeństwa, co skutkuje rosnącymi potrzebami zdrowotnymi i opieki medycznej. Jak pokazują badania, osoby starsze są coraz bardziej aktywne i żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, co stanowi duże wyzwanie dla sektora zdrowia.

Następnym ważnym trendem jest rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca zdrowia i chorób. Coraz więcej osób jest świadomych swojego stanu zdrowia i chorób, a także ich skutecznego leczenia. Dzięki temu można zauważyć wzrost popytu na produkty i usługi medyczne.

Kolejnym istotnym trendem na rynku medycznym jest postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych. Coraz więcej firm inwestuje w badania naukowe i rozwój nowoczesnych metod leczenia, diagnostyki oraz terapii. Dzięki temu sektor medyczny jest w ciągłym rozwoju i oferuje pacjentom coraz lepsze warunki opieki medycznej.

Rynek medyczny w Polsce z roku na rok się powiększa

Jakie szanse i wyzwania stoją przed rynkiem medycznym?

Medycyna jest pewnego rodzaju przemysłem, a rynek medyczny to część gospodarki. Jak każdy przemysł, ma swoje szanse i wyzwania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci branża medyczna stała się coraz bardziej konkurencyjna. Aby utrzymać się na rynku, trzeba być innowacyjnym i elastycznym. Również należy uważnie monitorować regulacje prawne i polityki zdrowotne, które mogą wpłynąć na branżę.

Raport o badaniu rynku medycznego – co dalej?

Przedmiotem badania był rynek medyczny w Polsce (https://centrum-medicus.pl/rynek-medycznych-aplikacji/). Celem było uzyskanie informacji na temat aktualnego stanu rynku, jak również jego przyszłego rozwoju. Do realizacji celu przeprowadzono badania ankietowe wśród przedstawicieli branży medycznej. Opis metodologii: Badanie ankietowe przeprowadzono na grupie 100 osób, które reprezentowały podmioty działające na rynku medycznym w Polsce. Ankiety zostały rozesłane drogą elektroniczną, a ich wypełnienie było dobrowolne.

Wyniki: Z ankiety wynika, że aktualny stan rynku medycznego w Polsce jest dobry, a jego przyszły rozwój jest oczekiwany przez respondentów z optymizmem. Największe problemy, z którymi boryka się branża to ograniczenia finansowe oraz niedostateczna liczba specjalistów.

Podsumowanie: Raport ten stanowi pierwszy etap badania rynku medycznego w Polsce i jego możliwości rozwoju. Kolejnym etapem będzie analiza szczegółowa tych wyników oraz ich porównanie ze stanem rynku medycznego w innych krajach Europy.